ОФІЦІЙНІ
ПРАВИЛА

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення Акції під назвою «Консультант_Nivea»

 

1. Організатор, Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції від ТМ «Nivea»

1.1. Організатор і Виконавець Акції

Організатор Акції:

Організатором Акції під назвою «Консультант_Nivea» (далі — Акція) є ТОВ «Байєрсдорф Україна» (далі — Організатор). Місцеперебування Організатора: 04073, м. Київ, проспект С. Бандери, будинок 28-А, літера Г (далі — Організатор).

Виконавець Акції:

Виконавцем Акції є ТОВ «МЕЙЗЕР КОМЬЮНІКЕЙШНЗ» (Адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Коновальця, 32-Б. Адреса для листування: Україна, 04071, м. Київ, вул. Дігтярна, 10, ЄДРПОУ 36186194) (далі — Виконавець).

1.2. Строк проведення Акції: з 1 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно.

1.3. Територія проведення Акції

Акція проводиться по всій території України, крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій України.

 

2. Участь в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, які проживають на території України й досягли повноліття (18 років), які ретельно виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі — Учасник або Учасники). Фактом участі в Акції кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами цих Офіційних правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники й представники Організатора/Виконавця Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь у підготовці й проведенні Акції;

2) чоловіки або дружини осіб, перелічених у підпункті 1) пп. 2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (діти, брати/сестри, батьки);

3) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років.

 

3. Умови участі в Акції

3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, і належним чином виконала всі умови цих Правил.

3.2. Для участі в Акції Учаснику протягом строку проведення Акції, доки заохочення, визначені п.5.1.1 є в наявності:

3.2.1. Для гарантованого отримання Денного крему проти зморщок Q10 Power у подарунок:

— завітати до одного з 44 магазинів у м. Києві;

— прослухати умови Акції від консультанта ТМ «Nivea»;

— придбати акційну косметику ТМ «Nivea» з категорій «Face», «Body», «Hands» вартістю від 120,00 грн;

— зробити пост у мережі «Інстаграм» з гештеґом #консультант_nivea, який може містити фотоселфі з консультантом у магазині або власне фото з відгуком про придбаний продукт;

— у пості залишити короткий відгук на тему «з консультантом пізнавальніше/швидше/зручніше».

3.2.2. Для участі в розіграші 5 боксів від Nivea:

— завітати до одного з 44 магазинів в м. Києві;

— прослухати умови Акції від консультанта ТМ «Nivea»;

— придбати акційну косметику ТМ «Nivea» з категорій «Face», «Body», «Hands» на будь-яку суму;

— зробити пост у мережі «Інстаграм» з гештеґом #консультант_nivea, який може містити фотоселфі з консультантом у магазині або власне фото з відгуком про придбаний продукт;

— у пості залишити короткий відгук на тему «з консультантом пізнавальніше/швидше/зручніше».

3.3. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції лише один раз і залишити лише одне повідомлення протягом строку проведення Акції. Учасники, які отримали гарантовано Денний крем проти зморщок Q10 Power в подарунок, також стають Учасниками розіграшу 5 б’юті-боксів.

 

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

4.1. Інформування щодо Правил й умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється на офіційній сторінці ТМ «Nivea» в соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм».

4.2. Правила й умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил й умов Акції можливі в разі їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення на офіційній сторінці ТМ «Nivea» в соціальних мережах «Фейсбук» й «Інстаграм». Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сторінці в соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм», якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 

5. Фонд Заохочень Акції та порядок його отримання Учасниками

5.1. Заохочувальний фонд охоплює такі Заохочення:

5.1.1. Денний крем проти зморщок Q10 Power від ТМ «Nivea» — 3000 шт.

5.1.2. Подарункові бокси від ТМ «Nivea» — 5 шт.

5.2. Фонд Заохочень в Акції є обмеженим і становить зазначену в пп. 5.1. кількість. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості й кількості Заохочень, передбачених у розділі 5 цих Правил.

5.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому в пп. 4.1. цих Правил.

5.4. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зовнішнього вигляду Заохочень, зображених в інформаційних і рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Виконавцем Акції протягом строку її проведення.

5.5. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.

5.6. Визначення Учасників, які отримають Заохочення Акції, передбачені пп. 5.1.2. цих Правил, здійснюється за допомогою сервісу random.org 4 січня 2022 року о 12:00 за київським часом. Учасники в списку під номерами з 1-го по 5-й стають головними Переможцями Акції та мають можливість отримати Заохочення, передбачене пп. 5.1.1. цих Правил. Дані про переможців публікуються на офіційній сторінці ТМ «Nivea» в соціальних мережах «Фейсбук» й «Інстаграм». Виконавець (його представник) надсилає відповідні повідомлення переможцям упродовж 2 (двох) робочих днів з моменту проведення визначення переможців. Переможці зобов’язуються впродовж 2 (двох) робочих днів з моменту отримання повідомлення звернутися до Виконавця з інформацією для відправлення Заохочень. Якщо переможець не надає необхідної інформації, Організатор Акції має право розпоряджатися Заохоченням на власний розсуд. Для отримання Заохочень, передбачених пп. 5.1.2. цих Правил, Переможець має на запит Виконавця надати Виконавцю скан-копії паспорта громадянина України й скан-копію картки про присвоєння ідентифікаційного номера або скан-копію паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм і витягу до нього для забезпечення Виконавцем оподаткування вартості такого Заохочення відповідно до законодавства України.

5.7. Вручення Заохочень здійснюється шляхом направлення кур’єрською службою на адресу, яку Учасник Акції вказав у повідомленні на офіційній сторінці ТМ «Nivea» в соціальних мережах «Фейсбук» й «Інстаграм». Кур’єрське доставлення здійснюється коштом Виконавця.

5.8. Якщо Учасник не здійснює ніяких дій щодо отримання Заохочення, Організатор залишає за собою право позбавити такого Учасника права на отримання Заохочення.

 

6. Обмеження

6.1. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення не можна обміняти чи повернути.

6.2. Організатор Акції та його довірені особи не беруть на себе відповідальності за будь-які суперечки щодо Акції. Організатор Акції та його довірені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Заохочень. Організатор Акції та його довірені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.3. Організатор Акції не несе відповідальності за використання відповідних Заохочень Акції після отримання їх Учасниками Акції.

 

7. Інші умови

7.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності й наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочень.

7.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції та дає свою повну й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (зокрема, від дотримання порядку й строку проведення Акції та/або отримання Заохочень тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції і від отримання Заохочення. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.4. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу й будь-які помилки інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких дані Учасників при відправленні в повідомленні на офіційній сторінці ТМ «Nivea» в соціальній мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» не надійшли, надійшли із запізненням, були втрачені, пошкоджені або викрадені.

7.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу й будь-які помилки операторів телефонного, поштового зв’язку та кур’єрських служб, пошти, в результаті яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, були втрачені або пошкоджені при настанні обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.

7.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість надання Заохочень Учасникам Акції з будь-яких причин, зокрема, але не виключно, в разі, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник утрачає право на отримання Заохочення.

7.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на оброблення наданої ним з метою участі в цій Акції інформації (а саме збирання, зберігання, використання та оброблення такої інформації, а також її передачу третім особам).

7.8. Оброблення персональних даних Учасників Акції шляхом збору, систематизації, накопичення, зберігання, оновлення, зміни бази персональних даних відбувається в межах і у спосіб, установлений Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

7.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безплатне використання наданої ним інформації, його особистих даних Організатором з маркетинговою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (зокрема, шляхом передачі третім особам), зокрема на безплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього (в разі надання Учасником письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (зокрема, його ім’я та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- й відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником Акції у відправленому повідомленні на офіційній сторінці ТМ «Nivea» в соціальній мережі «Фейсбук» та «Інстаграм», повідомлень (зокрема, рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією (зокрема, право на транскордонну передачу), часом і способом використання, та вказане використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- й фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та/або у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора та використовуються без будь-якого відшкодування Учасникам. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору.

7.10. Персональні дані Учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв’язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках проведення Акції, і не будуть надаватися ніяким третім особам для цілей, не пов’язаних із цією Акцією.

Відносно всіх персональних даних, наданих Учасниками Акції, Організатор або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їхньої конфіденційності й уживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.